Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

30) Yerel Dış Politikanın Temelleri (Foundations of Local Foreign Policy) / MBB Yayınları 2013

"Yerel Dış Politikanın Temelleri"
Marmara Belediyeler Birliği Yayını, Mart 2013
ISBN: 978-605-63650-3-4

Yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin uluslararası ilişkiler alanında giderek aktif oldukları gözlemleniyor. Bu gelişme, yerel yönetimlerin uluslararası alanda varlık sebeplerinin ne olduğu, bunların millî egemenlik ve ulusal dış politika ile ilişkilerinin nasıl şekillendiği, bu sahada ulusal ve yerel düzeyler arasında ilişkilerin nasıl olması gerektiği gibi birçok soruyu beraberinde getiriyor. Yerel dış politika, şehirler diplomasisi veya paradiplomasi gibi son dönemde yaygınlaşan kavramların açıklandığı bu kitapta, esasen yerel yönetimlerin “uluslararasılaşmasının” temel dinamikleri irdelendi; yerel ve ulusal dış politikaların örtüşmesinin, ayrışmasının ve çatışmasının sebeplerini izaha çalışıldı. Son olarak kitapta, Türkiye’de aktif ve verimli bir yerel dış politikanın gelişmesi için bazı düzenlemeler öneriliyor.

******************
"Foundations of Local Foreign Policy"
Book published by Union Municipalities of Marmara (Turkey), March 2013
ISBN: 978-605-63650-3-4

Local governments and their associations are increasingly active in international relations. This phenomenon raises many questions as to the causes of the activeness of local governments in international arena, the state of their relations with national sovereignty and national foreign policy, and the forms these relations should ideally take. This book explains new terms that are becoming widespread, such as local foreign policy, city diplomacy or paradiplomacy. The basic dynamics of the internationalization of local governments are examined, and the reasons of convergence, divergence and conflict between local foreign policy and national foreign policy are clarified. Finally, some suggestions for the development of an active and efficient local foreign policy in Turkey are made.

Download File

Posted in Articles / Yazılar | Permalink